Димитър Димитров

Димитър Димитров
GitHub
mitio
Twitter
mitio
Сайт
http://ddimitrov.name/

Теми

 • Четвърта лекция на по бира!
 • Представете се и получете една точка :)
 • Единадесето предизвикателство
 • Първа задача
 • Качете си Ruby 2.1 и получете една точка
 • Ако получите сървърна грешка при качване на решение...
 • [OFFTOPIC] "Медицина за пътешественици"
 • RubyMonk и бонус точка
 • Пето предизвикателство
 • Mislav Marohnić с гост-лекция в понеделник
 • На планина идната неделя
 • Десето предизвикателство
 • Проекти
 • Трета задача
 • Дванадесето предизвикателство
 • Пета задача
 • Инсталация на skeptic 0.0.7
 • Новини за работни позиции с Ruby
 • Защита на проекти - 9 февруари - текущ прогрес
 • Защита на проекти - 22 февруари - текущ прогрес
 • Отговори

  Качете си Ruby 2.1 и получете една точка

  Компилация на Ruby 2.1 под Windows

  Ruby Style Guide

  gem install error

  RubyMonk и бонус точка

  Десето предизвикателство

  Първа задача

  Трето предизвикателство

  Втора задача

  Съвет за използването на rvm

  Четвърта задача

  Проблем при инсталирането на skeptic

  Първо предизвикателство

  Въпрос отностно Style-Guide

  Ако получите сървърна грешка при качване на решение...

  Единадесето предизвикателство

  Четвърто предизвикателство

  Пето предизвикателство

  Девето предизвикателство

  Седмо предизвикателство

  Осмо предизвикателство

  Полезни линкове за Руби

  Трета задача

  Защита на проекти - 9 февруари - текущ прогрес

  Лекция на 25.11

  Полезни линкове за Git

  Лекцията на 20.11

  Проекти

  Дванадесето предизвикателство

  Въпрос по лекция "Блокове Reloaded"

  Пета задача

  Проблем при сетъпване на синатра под windows