Александър Попов

Александър Попов
GitHub
Alexvpopov
Twitter
sashopopov
Сайт
http://alexvpopov.github.io

Признания

Теми

 • Полезни линкове за Руби
 • Ruby Style Guide
 • Как се дебъгва Руби код?
 • Съвет за използването на rvm
 • Въпроси за Git и Github, bundle update и Gemfile.lock
 • Въпрос по лекция "Блокове Reloaded"
 • Отговори

  Качете си Ruby 2.1 и получете една точка

  Представете се и получете една точка :)

  Компилация на Ruby 2.1 под Windows

  Десето предизвикателство

  Ruby Style Guide

  Второ предизвикателство

  Четвърто предизвикателство

  Първа задача

  Първо предизвикателство

  gem install error

  Седмо предизвикателство

  Четвърта задача

  Втора задача

  Шесто предизвикателство

  Въпроси за Git и Github, bundle update и Gemfile.lock

  Трето предизвикателство

  RubyMonk и бонус точка

  Единадесето предизвикателство

  Девето предизвикателство

  Трета задача

  Полезни линкове за Руби

  Пета задача