Наталия Пацовска

Наталия Пацовска
GitHub
nataliq

Отговори

Трето предизвикателство

Качете си Ruby 2.1 и получете една точка

Представете се и получете една точка :)

Първа задача

Втора задача

Пета задача

Трета задача

Защита на проекти - 22 февруари - текущ прогрес