Петко Борджуков

Петко Борджуков
GitHub
ignisf
Twitter
ignisf

Теми

 • Четвърто предизвикателство
 • Отговори

  Първа задача

  Четвърто предизвикателство

  Първо предизвикателство

  Единадесето предизвикателство

  Въпроси за Git и Github, bundle update и Gemfile.lock

  Седмо предизвикателство

  Полезни линкове за Руби

  Десето предизвикателство