Мария Терзиева

Мария Терзиева
GitHub
https://github.com/MariaTerzieva

Признания

Отговори

Качете си Ruby 2.1 и получете една точка

Осмо предизвикателство

Трета задача

Пета задача

Представете се и получете една точка :)

RubyMonk и бонус точка

Десето предизвикателство