Решения на Четвърта задача

Към задачата

44 решения

Име Точки Изпълнение
Никола Ненков Точки: 9 (3 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 96 Коментари: 7
Георги Ангелов Точки: 9 (3 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 113 Коментари: 0
Калоян Калудов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 99 Коментари: 1
Кристиян Азманов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 125 Коментари: 8
Йордан Пулов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 84 Коментари: 1
Диан Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 104 Коментари: 1
Иван Латунов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 116 Коментари: 1
Валентин Ейткен Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 173 Коментари: 2
Мария Терзиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 115 Коментари: 2
Иван Капукаранов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 147 Коментари: 1
Емануела Моллова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 94 Коментари: 3
Цани Проданов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 113 Коментари: 2
Сияна Славова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 173 Коментари: 1
Петър Мазълов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 64 Коментари: 1
Мария Митева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 137 Коментари: 1
Росен Рачев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 105 Коментари: 2
Веселин Генадиев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 147 Коментари: 0
Михаил Господинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 266 Коментари: 1
Деян Хаджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 137 Коментари: 0
Марио Даскалов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 108 Коментари: 0
Христо Аврамов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 148 Коментари: 2
Николай Хубанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 128 Коментари: 0
Ангел Венчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 88 Коментари: 2
Николай Генов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 96 Коментари: 1
Стефан Василев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 158 Коментари: 1
Красимира Божанова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 3 Редове: 108 Коментари: 2
Кристиан Ташков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 142 Коментари: 0
Николай Каращранов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 47 Коментари: 2
Наталия Пацовска Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 138 Коментари: 2
Антонио Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 143 Коментари: 1
Ясен Трифонов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 81 Коментари: 3
Георги Пурнаров Точки: 1 (-1 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 6 Редове: 123 Коментари: 2
Милен Мавров Точки: 1 (-1 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 6 Редове: 68 Коментари: 4
Методи Димитров Точки: 1 (-2 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 104 Коментари: 1
Георги Шопов Точки: 9 (3 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 121 Коментари: 1
Александър Попов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 100 Коментари: 2
Иван Иванов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 5 Коментари: 0
Иван Проданов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 168 Коментари: 1
Венцислав Велков Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 171 Коментари: 4
Моника Димитрова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 76 Коментари: 3
Илия Тобов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 86 Коментари: 1
Александър Тахчиев Точки: 2 (-1 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 125 Коментари: 1
Лилия Любенова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 5 Редове: 49 Коментари: 1
Давид Петров Точки: 2 (-2 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 3 Редове: 97 Коментари: 3