Решения на Втора задача

Към задачата

64 решения

Име Точки Изпълнение
Георги Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 186 Коментари: 0
Георги Гърдев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 97 Коментари: 0
Георги Кръстев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 0
Мария Терзиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 102 Коментари: 0
Калоян Калудов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 131 Коментари: 0
Владимир Кузмов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 98 Коментари: 0
Илиян Танев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 1 Редове: 94 Коментари: 0
Илиян Бобев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 0
Валентин Ейткен Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 100 Коментари: 0
Иван Капукаранов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 108 Коментари: 0
Иван Проданов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 127 Коментари: 1
Радослав Даскалов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 1 Редове: 156 Коментари: 0
Никола Ненков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 116 Коментари: 0
Красимира Божанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 98 Коментари: 0
Методи Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 104 Коментари: 0
Кристиян Кисимов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 1 Редове: 99 Коментари: 0
Емануела Моллова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 97 Коментари: 0
Кристиан Ташков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 97 Коментари: 0
Деян Хаджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 216 Коментари: 0
Христо Хърсев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 92 Коментари: 0
Слав Керемидчиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 171 Коментари: 0
Георги Пурнаров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 21 Редове: 60 Коментари: 0
Георги Шопов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 130 Коментари: 0
Сияна Славова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 1 Редове: 163 Коментари: 0
Диан Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 182 Коментари: 0
Мария Митева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 1 Редове: 94 Коментари: 0
Петър Мазълов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 91 Коментари: 0
Илия Ватахов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 10 Редове: 87 Коментари: 0
Росен Рачев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 10 Редове: 150 Коментари: 1
Цани Проданов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 0
Александър Антов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 12 Редове: 75 Коментари: 0
Николай Хубанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 95 Коментари: 0
Христо Аврамов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 16 Редове: 82 Коментари: 0
Борислава Йорданова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 1 Редове: 120 Коментари: 0
Николай Колев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 0
Михаил Господинов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 4 Редове: 154 Коментари: 0
Веселин Генадиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 3 Редове: 108 Коментари: 0
Милен Мавров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 22 Редове: 143 Коментари: 0
Цветан Коев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 11 Редове: 90 Коментари: 0
Станимир Килявков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 12 Редове: 79 Коментари: 0
Елена Орешарова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 10 Редове: 93 Коментари: 0
Николай Генов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 95 Коментари: 0
Димитър Бонев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 10 Редове: 92 Коментари: 0
Цветан Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 0 Редове: 162 Коментари: 0
Владимир Конушлиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 2 Редове: 96 Коментари: 0
Моника Димитрова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 4 Редове: 125 Коментари: 0
Константин Димитров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 70 Коментари: 0
Кристиян Азманов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 92 Коментари: 0
Лилия Любенова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 5 Редове: 86 Коментари: 0
Иван Латунов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 16 Редове: 103 Коментари: 0
Никола Величков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 21 Редове: 133 Коментари: 0
Георги Урумов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 1 Редове: 125 Коментари: 0
Марио Даскалов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 1 Редове: 85 Коментари: 0
Наталия Пацовска Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 107 Коментари: 0
Венцислав Велков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 3 Редове: 101 Коментари: 0
Петър Добрев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 8 Редове: 107 Коментари: 0
Илия Тобов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 11 Редове: 109 Коментари: 0
Моника Илиева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 22 Редове: 94 Коментари: 0
Иван Георгиев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 18 Редове: 120 Коментари: 0
Ангел Цанев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 19 Редове: 82 Коментари: 0
Емануил Иванов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 87 Коментари: 1
Давид Петров Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 15 Редове: 45 Коментари: 0
Стефан Василев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 17 Редове: 101 Коментари: 1
Антонио Николов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 15 Редове: 123 Коментари: 0