Първа задача

Предадени решения

Краен срок:
16.10.2013 17:30
Точки:
6

Срокът за предаване на решения е отминал

Първо домашно

Monkey patching се нарича промяната на вградени класове (като например String), често с цел добавяне на полезна функционалност. В едни (редки) случаи това е страхотна идея и резултира в много по-добър код. В други е ужасна идея и не трябва да се прави. Във всички случаи е супер забавно.

Искаме отрано да изкараме от системата ви нуждата за monkey patching. Затова тази задача иска от вас да направите цели осем monkey patch-а.

Integer#prime?

Добавете метод в Integer, който проверява дали число е просто.

Пример:

-13.prime? # false
4.prime?  # false
5.prime?  # true
17.prime? # true
144.prime? # false

Integer#prime_factors

Добавете метод в Integer, който разлага число на прости множители и ги връща в списък.

Пример:

9.prime_factors  # [3, 3]
35.prime_factors # [5, 7]
12.prime_factors # [2, 2, 3]
36.prime_factors # [2, 2, 3, 3]

Детайли:

 • Множителите трябва да са подредени във възходящ ред.
 • Смятайте, че в 0 и 1 методът е недефиниран. Ние няма да го викаме с такива аргументи в тестовете.
 • Методът трябва да работи с отрицателни числа, като: n.prime_factors == -n.prime_factors.

Integer#harmonic

Сумата от реципрочните на първите n естествени числа се нарича n-то хармонично число.

Добавете метод в Integer, който конвертира число до съответното му хармонично. Върнатият резултат трябва да бъде от тип Rational.

Пример:

1.harmonic # 1/1
2.harmonic # 3/2
10.harmonic # 7381/2520
42.harmonic # 12309312989335019/2844937529085600

Детайли:

 • Приемете, че за n <= 0, методът е недефиниран.

Integer#digits

Добавете метод в Integer, който да връща списък от цифрите на числото.

Пример:

9.digits   # [9]
82.digits   # [8, 2]
123345.digits # [1, 2, 3, 3, 4, 5]

Детайли:

 • Забележете, че редът се запазва.
 • Методът трябва да работи с отрицателни числа, като: n.digits == -n.digits.

Array#frequencies

Добавете метод в Array, който да връща хеш, като на различните елементи на списъка съпоставя броят им на срещане.

Пример:

[:a, :a, :a].frequencies     # { :a => 3 }
[:a, :a, 42, "ZOMG!"].frequencies # { :a => 2, 42 => 1, "ZOMG!" => 1 }

Детайли:

 • Не променяйте списъка.

Array#average

Добавете метод в Array, който да пресмята средното аритметично на елементите в списъка.

Пример:

[4, 8, 15, 16, 23, 42].average     # 18.0
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].average # 5.5

Детайли:

 • Приемете, че за празен списък, метода е недефиниран.
 • Не променяйте списъка.

Array#drop_every(n)

Добавете метод в Array, който да връща нов списък, пропускайки всеки n-ти елемент.

Пример:

[4, 8, 15, 16, 23, 42].drop_every(2) # [4, 15, 23]
[4, 8, 15, 16, 23, 42].drop_every(3) # [4, 8, 16, 23]

Array#combine_with(other)

Добавете метод в Array, който комбинира елементите на списъка, върху когото е извикан с елементите на подадения като аргумент списък. Връща се нов списък. Важат следните правила при комбинирането:

 1. Добавя се първият елемент от списъка, върху когото се вика метода.
 2. Добавя се първият елемент от списъка, подаден като аргумент.
 3. Продължава се с вторите елементи, с третите и така докато се изчерпят елементите.
 4. Ако елементите на единия от списъците се изчерпят преди елементите на другия списък, то останалите елементите се добавят в края на резултата.
 5. Ако някой от списъците е празен по начало, връщат се елементите на другия.

Пример:

[:a, :b, :c].combine_with([])       # [:a, :b, :c]
[:a, :b, :c].combine_with([1, 2, 3])    # [:a, 1, :b, 2, :c, 3]
[1, 2, 3, 4, 5].combine_with([:a, :b, :c]) # [1, :a, 2, :b, 3, :c, 4, 5]

Бележки

Материалът, който сме ви показали на лекции може да не е напълно достатъчен да решите тази задача. При всички случаи, той е недостатъчен за да решите задачата качествено. За да се справите добре, ще се наложи да се поразтърсите. Google е ваш приятел. Също така, APIDock може да ви бъде много полезен.

Като за първа задача, почти няма да вземаме много точки за лош стил. Изключения правят неконсистентна индентация, много глупави имена на променливи (това включва шльокавица) или пълно объркване на прости неща (като локални и глобални променливи). Когато крайния срок на задачата изтече, ще оставим подробни коментари за грешки в стила. Хвърлете един поглед на style guide-а преди да пишете код.

Не използвайте никакви модули. require е забранена думичка.

Примерен тест

Примерния тест за задачата може да намерите в хранилището с домашните ето тук. Как да си го пуснете може да видите в ръководството.

Ограничения

Тази задача има следните ограничения:

 • Най-много 80 символа на ред
 • Най-много 6 реда на метод
 • Най-много 2 нива на влагане

Ако искате да проверите дали задачата ви спазва ограниченията, следвайте инструкциите в описанието на хранилището за домашните.

Няма да приемаме решения, които не спазват ограниченията. Изпълнявайте rubocop редовно, докато пишете кода. Ако смятате, че rubocop греши по някакъв начин, пишете ни на fmi@ruby.bg, заедно с прикачен код или линк към такъв като private gist. Ако пуснете кода си публично (например във форумите), ще смятаме това за преписване.