Втори тест и дати за зимна изпитна сесия

Публикувано на

Вторият тест ще се проведе на 9 февруари (неделя) от 09:00 ч. до 11:00 ч., в зала 01. Както и на първия тест, сте разделени на две групи, като четните факултетни номера ще са от 09:00 до 10:00 ч., а нечетните – от 10:00 ч. до 11:00 ч. Елате навреме.

Разделени сте на две групи за защитата на проектите и студентите от всяка група ще защитават проект на една от двете дати:

  • Четните факултетни номера ще защитават на 9 февруари (неделя) от 11:00 ч., в зала 01.
  • Нечетните факултетни номера ще защитават на 22 февруари (събота), от 09:00 ч., в зала 307.

Ако имате уважителна причина да не можете да защитавате проект на определената за вас дата, пишете ни навреме защо не можете и ще измислим нещо.

Оценката си ще получите непосредствено след защитата на проекта. Носете си студентски книжки. Ако сте от минали години, уверете се, че ви има в изпитния протокол (в отдел "Студенти").

Обратно към всички новини