Решения на Трета задача

Към задачата

56 решения

Име Точки Изпълнение
Димитър Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 69 Неуспешни тестове: 0 Редове: 296 Коментари: 6
Кристиян Азманов Точки: 4 (-1 добавка) Успешни тестове: 59 Неуспешни тестове: 10 Редове: 264 Коментари: 9
Георги Ангелов Точки: 9 (3 добавка) Успешни тестове: 69 Неуспешни тестове: 0 Редове: 241 Коментари: 10
Никола Ненков Точки: 6 (1 добавка) Успешни тестове: 55 Неуспешни тестове: 14 Редове: 240 Коментари: 5
Стефан Василев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 60 Неуспешни тестове: 9 Редове: 205 Коментари: 5
Александър Попов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 57 Неуспешни тестове: 12 Редове: 178 Коментари: 2
Георги Пурнаров Точки: 3 (-1 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 24 Редове: 245 Коментари: 2
Росен Рачев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 57 Неуспешни тестове: 12 Редове: 202 Коментари: 2
Антонио Николов Точки: 6 (1 добавка) Успешни тестове: 58 Неуспешни тестове: 11 Редове: 244 Коментари: 2
Борислава Аладжова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 53 Неуспешни тестове: 16 Редове: 276 Коментари: 1
Деян Хаджиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 50 Неуспешни тестове: 19 Редове: 258 Коментари: 3
Ангел Венчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 62 Неуспешни тестове: 7 Редове: 194 Коментари: 3
Илиян Бобев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 69 Неуспешни тестове: 0 Редове: 229 Коментари: 1
Диан Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 67 Неуспешни тестове: 2 Редове: 221 Коментари: 2
Калоян Калудов Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 67 Неуспешни тестове: 2 Редове: 204 Коментари: 2
Георги Шопов Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 64 Неуспешни тестове: 5 Редове: 293 Коментари: 4
Йордан Пулов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 43 Редове: 159 Коментари: 1
Иван Капукаранов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 68 Неуспешни тестове: 1 Редове: 251 Коментари: 2
Михаил Господинов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 38 Неуспешни тестове: 31 Редове: 239 Коментари: 1
Ангел Цанев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 52 Неуспешни тестове: 17 Редове: 280 Коментари: 2
Валентин Ейткен Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 57 Неуспешни тестове: 12 Редове: 221 Коментари: 1
Георги Гърдев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 62 Неуспешни тестове: 7 Редове: 253 Коментари: 0
Красимира Божанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 65 Неуспешни тестове: 4 Редове: 171 Коментари: 3
Петър Добрев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 58 Неуспешни тестове: 11 Редове: 227 Коментари: 0
Мария Терзиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 64 Неуспешни тестове: 5 Редове: 234 Коментари: 0
Венцислав Велков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 65 Неуспешни тестове: 4 Редове: 230 Коментари: 0
Сияна Славова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 65 Неуспешни тестове: 4 Редове: 217 Коментари: 0
Сашо Михайлов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 37 Редове: 167 Коментари: 0
Илия Ватахов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 64 Неуспешни тестове: 5 Редове: 226 Коментари: 0
Цветан Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 63 Неуспешни тестове: 6 Редове: 312 Коментари: 0
Лилия Любенова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 60 Неуспешни тестове: 9 Редове: 232 Коментари: 0
Николай Каращранов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 49 Редове: 104 Коментари: 0
Веселин Генадиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 57 Неуспешни тестове: 12 Редове: 190 Коментари: 0
Петър Мазълов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 33 Редове: 178 Коментари: 0
Христо Хърсев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 60 Неуспешни тестове: 9 Редове: 221 Коментари: 0
Цветан Коев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 27 Редове: 200 Коментари: 0
Кристиан Ташков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 68 Неуспешни тестове: 1 Редове: 217 Коментари: 0
Николай Генов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 68 Неуспешни тестове: 1 Редове: 214 Коментари: 0
Мария Митева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 68 Неуспешни тестове: 1 Редове: 243 Коментари: 0
Моника Димитрова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 51 Неуспешни тестове: 18 Редове: 187 Коментари: 0
Иван Иванов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 51 Редове: 84 Коментари: 0
Наталия Пацовска Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 63 Неуспешни тестове: 6 Редове: 216 Коментари: 0
Цани Проданов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 58 Неуспешни тестове: 11 Редове: 198 Коментари: 0
Александър Тахчиев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 43 Редове: 132 Коментари: 0
Георги Урумов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 43 Неуспешни тестове: 26 Редове: 184 Коментари: 0
Илия Тобов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 32 Редове: 248 Коментари: 0
Давид Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 64 Неуспешни тестове: 5 Редове: 215 Коментари: 0
Николай Хубанов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 63 Неуспешни тестове: 6 Редове: 209 Коментари: 0
Слав Керемидчиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 54 Неуспешни тестове: 15 Редове: 257 Коментари: 0
Иван Проданов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 58 Неуспешни тестове: 11 Редове: 217 Коментари: 0
Десислав Илиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 25 Редове: 222 Коментари: 0
Виктор Кетипов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 38 Неуспешни тестове: 31 Редове: 238 Коментари: 1
Иван Латунов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 40 Редове: 178 Коментари: 0
Емануела Моллова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 62 Неуспешни тестове: 7 Редове: 211 Коментари: 0
Ясен Трифонов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 34 Редове: 240 Коментари: 2
Пепа Симеонова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 40 Неуспешни тестове: 29 Редове: 179 Коментари: 0